#NOTÍCIES

Convocatòria d’una plaça de Tècnica de Programes d’Escoltes Catalans

Escoltes Catalans obre convocatòria per tal de cobrir una plaça de la persona Tècnica de Programes. A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça:

Descripció del lloc de treball

La persona contractada acompanyarà i donarà suport als equips associatius en la planificació i execució dels programes que s’aproven a l’Assemblea General de l’entitat, aportant visió estratègica i connectada amb la realitat social. També serà la responsable de la implementació i la coordinació tècnica dels projectes de l’entitat. A més, coordinarà la persona de suport a les trobades i activitats d’Escoltes Catalans, ja siguin de petit com de gran format.

Requisits

 • Titulació universitària en ciències socials (Ciències Polítiques, Antropologia, Sociologia o similar) o coneixement elevat acreditat en l’àmbit social.
 • Experiència en programació, gestió i avaluació de projectes, especialment en el camp de la joventut, l’educació i de participació social.
 • Domini alt de comprensió i redacció en català.
 • Motivació i interès en els moviments socials i polítiques de joventut.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).

Competències necessàries

 • Coneixement de les polítiques públiques, les administracions i els seus canals d’interlocució.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i coordinació d’equips.
 • Capacitat d’organització de manera autònoma, gestió eficient del temps i del treball en equip.
 • Versatilitat en les tasques a realitzar.
 • Habilitat per a les relacions humanes (empatia, assertivitat…) i per a generar consensos.
 • Capacitat d’anàlisi de la realitat social, síntesi i gestió de la informació
 • Entendre i conèixer el funcionament del món associatiu juvenil i el moviment organitzat (participació, equips de persones voluntàries…).
 • Capacitat resolutiva i proactiva.

Es valorarà

 • Coneixement del cicle de subvencions i justificacions de la Generalitat de Catalunya.
 • Experiència i vinculació amb el món associatiu, especialment amb les entitats de l’associacionisme educatiu.
 • Coneixement d’idiomes, especialment d’anglès.

S’ofereix

 • Contracte laboral estable a jornada completa a 37,5 hores setmanals.
 • Horari a convenir, tot i que es demana disponibilitat durant les trobades associatives i per l’assistència a reunions o activitats fora de l’horari laboral.
 • Alta possibilitat de teletreball
 • Retribució bruta anual segons l’escala laboral de 24.000€
 • Incorporació prevista durant el mes de gener.

Les persones interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum.


Data límit: 17 de desembre de 2023 (inclòs).


Per tal d‘adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb
[email protected].


23/11/2023